loader

팀 기록실

  • Home    >
  •    경기일정    >
  • 팀 기록실

PLAYER G MPG 2P(%) 3P(%) FT(%) PPG RPG APG SPG BPG
안혜지 5 38:50 64 29.62 83.33 12.2 2.8 5.8 2.6 0
진 안 1 35:46 53.33 0 0 16 13 3 2 0
노현지 5 33:43 38.88 8.33 100 4.2 3.6 3 0.4 0.2
구 슬 5 32:02 36.66 29.72 50 11.6 5 1.6 2 0
단타스 5 30:00 63.63 18.75 85.71 23.8 9.2 1.8 1.8 1
김소담 5 17:07 43.75 42.85 0 4.6 2.6 0.8 0.8 0
김선희 5 17:41 33.33 0 50 1.4 1.2 0.8 0.2 0
이소희 1 13:20 0 0 0 0 2 1 0 0
김시온 5 10:07 33.33 0 0 0.8 1 0.6 0.4 0
정유진 5 08:01 0 0 0 0 1.2 0.2 0.4 0
정선화 4 05:51 14.28 0 0 0.5 1 0.25 0.5 0
김희진 5 02:53 0 33.33 0 0.6 0 0.4 0 0
김지은 5 00:02 0 0 0 0 0 0 0 0
차지현 5 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0
홍소리 3 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0
- 용어 안내
G: 출전 게임수 / MPG: 경기당 평균 출장시간 / 2P(%): 2점 성공률 / 3P(%): 3점 성공률 / FT(%) : 자유투 성공률 / PPG: 경기당 평균 득점 / RPG: 경기당 평균 리바운드 / APG: 경기당 평균 어시스트 / SPG: 경기당 평균 가로채기 / BPG: 경기당 평균 블로킹